Atatürk International Airport Yeni Terminal Giriş Yapısı

  • Orta Yükseklikte Yapılar
  • Büyük Açıklıklı Yapılar
  • Ulaştırma

Yaklaşık 10000 m2 kullanım alanlı bu yeni terminal giriş binası kendine özgü bir çok zorluğu olan bir tasarımdı. Mevcut betonarme 10m yükseklikte tek katlı bir kargo binasının üstüne yeni iki katlı ve 8 ila 12m yükseklikte değişken çatı kotlu bir bina inşa etme projesiydi. Mevcut bina ve yeni eklemeler yapısal olarak beraber modellendi ve alt kısımdaki kolonlara denk getirilen üst kısım yeni kolonları ve yükleme nedeniyle mevcut kolonlar mantolanarak güçlendirildi.

Kolon aks aralıklarının 18m’yi bulduğu ve 10m serbest kolon boylarına ulaşan bu yapıda kolonların çatı uç noktaları özel boru makaslarla bağlanarak deprem sırasında oluşacak ötelenmeler önlenmiş oldu. Kompozit bir Beton kolon-çelik makas kiriş sistemi oluşturulduktan sonra üstüne uzay çatı sistemle çatı örtüsü kaplandı. Mertek ve aşık görevi gören uzay sistem 18x18m kolon arası açıklıklarda kolonlardan mesnet alarak çatıyı taşıdı. Özel tasarlanmış gömülü çelik elemanlar beton kolonun tepesinde döküm öncesi bırakılarak hem uzay sistemi hem de makasların bağlantısını sağladı. Montaj kolaylığı önceliklerimizdendi.

Mevcut yapının 70cm masif betonarme döşemelerinde yeni yırtıklar ve güçlendirmeleri, mevcut döşemenin derzlerinin konvansiyonel ve FRP sararak dikişlenmesi, mevcut yırtıkların kapanması ve bunların temellerinin mevcut temellerle entegre edilmesi gibi bir çok kendine özgü ve challenging detayı olan bir projeydi. TAV İnşaat için çalışılmıştır.