Ayışığı Manastırı Restorasyonu

  • Tarihi Yapılar
  • Konut
  • Kagir
  • 2007-2009

Proje 18. yy’dan kalma bir Bizans-Ortodoks manastırının restorasyonudur. Anıtsal özelliği korunarak yeniden kullanıma açılan bina kompleksi önemli konuklar için konaklama ve dinlenme amacıyla kullanılmanın yanı sıra Sabancı ailesinin kurumsal kimliğini yansıtır. Özel olmasıyla birlikte haftanın belirli günleri halka açılarak müze işlevi görmektedir. ATEKNIK bu projenin statik proje mühendisi ve tasarımcı mühendisidir. ATEKNIK bu projeye dair teknik bir bildiriyi 2011 Kasım ayında düzenlenen 2. Uluslararası Kültür Mirasının Depreme Karşı Koruması Konferansı’nda sunmuştur. Yapının geleneksel ve çağdaş malzemelerle strüktürel olarak tasarlanması yanı sıra askıya alma metod çalışmaları da kapsamımızı oluşturmuştur. Proje mimari müellifi EPA Mimarlık’tır.