Barut Hotels Sensatori

  • Orta Yükseklikte Yapılar
  • Otel
  • Ahşap
  • 2013-2015

ATEKNIK, mimari tasarım grubu EPA için yapısal konsept modelleme ve taşıyıcı sistem konsept geliştirme danışmanı olarak rol almıştır. Bu projede lamine ahşap kemerler ve taşıyıcı ana kirişlerin betonarme kolonlara oturduğu, havuz üstü çatı sistemi tasarımı yapılmıştır. Lamine kemerler 17x50cm kesitte 15m geçerken 175cm aralıkla dizilidirler. Rüzgar, deprem ve düşey yüklerin etkileri EuroCode 5 tasarım yönetmeliğine uygun olarak analiz edilmiştir.