Beylikdüzü Vadisi ve Köprüsü

  • Köprüler
  • Ulaştırma
  • Çelik
  • Beton
  • 2013-2015

Ana Köprü strüktürel tasarımında zati, yaya, araç, deprem, rüzgar yükleri, hidrolik taşkın yükleri ve zemin koşullarının dikkate alınmasına ek olarak vadinin yeşil ve kamusal alan kullanımını gölgeleyemeyecek bir anlayışla çalışılmıştır. Salon Mimarlık tarafından yürütülen proje konsept, mimari ve peyzaj çalışmalarına destek verilmiştir. Ülke kaynakları efektif kullanımı ve sürdürülebilirlik dışında yerel yüklenicilerin işi almalarını cesaretlendiren ve onları geliştirecek ama ithal tekniklere mecbur olmayan inşaat metodlarının öne çıkması yine yapısal sistem tasarımı sırasında dikkate alınmıştır. Yapısal tasarımda AASHTO, Amerikan Karayolları ve Köprüler Şartnamesi ve KGM, Karayolları Teknik Şartnamesi dikkate alınmıştır. Yaklaşık toplam 350m uzunlukta olacak köprü 7 adet yaklaşık 50m’lik açıklıktan oluşturulacaktır. Uzunluk ve yerleşimde yapılan seçimlerde ana akslar üzerinde vadinin iki tarafındaki ana yolların vadi ortasında kesişmesi prensibi kullanılmıştır. En kısa birleştirme çizgisi dolayısıyla en ekonomik köprü aksı ortaya çıkarılmıştır.

Çelik ortotropik sandık kesit sürekli kiriş bir köprü tabliyesi ve betonarme olarak optimize edilmiş pilon ayaklar köprü sistemi olarak seçilmiştir. Büyük deprem mesnet reaksiyonlarını karşılamak için pilonların tabanında kazık uygulaması yapılarak çekme kuvvetlerine karşı konulacaktır. Ana köprüden asılı durumda bir çelik yaya köprüsü olacaktır. Bu yaya köprüsü ve dinlenme alanı tabliye alt plakasına bağlanacak ve vadinin merkezinde soluklanma ve manzara seyir noktası olarak vadiyi iki taraftan da gözlemlemeye olanak sağlayacaktır.