Gabon Konferans Merkezi

  • Büyük Açıklıklı Yapılar
  • Kurumsal
  • Çelik
  • 2010-2013

ATEKNIK, bu zorlayıcı mimariye sahip 5000 tonluk EC3’e uygun tasarlanan yapısal çelik projenin çelik bağlantı tasarımından sorumluydu. Enka çelik imalatçısı ve genel mütehattir ve proje müellifi mühendis ise USA, NY’tan Robert Silman Associates’tir. ATEKNIK İstanbul ve NY arasındaki çelik dizaynını Enka yöneticileri aracılığıyla koordine etmektedir. Konsorsiyumun Bechtel tarafı ise, Gabon’da işveren danışmanıdır. Dairesel bir plan çevresinde yerleştirilmiş kolonlara iki taraftan rijit moment bağlantısı ile bağlanmış sürekli çerçeve sistemi yapının yanal dengesini sağlar. Çevresel avlulardaki geniş açıklıklar ve tamamen taşla kapı, çevre kolonlarından üç metre uzaklıktaki dış kaplama; kısmen kapalı bahçelerin cazip yapay peyzajı ile birlikte oldukça dramatik bir mimari ortaya çıkarır. Bütün bunlar büyük açıklıklı kafes ve 3D meyilli cephe çeliği sayesinde mümkün olmuştur. Mimari proje müellifi New York’dan WorkAC partnership idi.