Havaş Kargo Depo Tesisi, Atatürk Uluslararası Havaalanı, İstanbul

  • Orta Yükseklikte Yapılar
  • Endüstriyel
  • Çelik
  • 2010-2013

Bu, Atatürk Ulusl. Havaalanının, Kara ve Hava bölümlerinin arasında TAV İnşaat ve Havaş için yapılan bir depo inşaatıydı. Kamyonlarla dağıtım yapılmadan uçak kargosu bu intermodal tesise alınmakta. Çelik çerçeveler 400mmlik yükseklikte kirişlerle ve kolonlarla 6-12mlik aks yerleşim aralığında yapılmıştır. Çeliğin üstüne oturduğu mevcut beton viyadüğü bir tarafında 10m uzunluğunda payandalı istinat duvarlarıyla, diğer tarafta 900x900 betonarme kolonlarla taşınmaktadır. Mevcut yapının nihai çizimleri eksik olduğundan, payanda geometrisi istinat duvarlarının yüzeylerinden geo-radar taramalarıyla belirlenmiştir. Bu rijit payandalar toprak yanal yüküne karşı ve aynı zamanda yeni yapı sebebiyle sismik yükü de tamamiyle taşıyacak olarak farz ve kontrol edilmiştir.