Nuru Ziya Hotel

  • Orta Yükseklikte Yapılar
  • Otel
  • Çelik
  • Kagir
  • Kompozit
  • 2010-2013

6 katlı yığma tuğla taşıyıcı duvarlı otel binalarının depreme karşı güçlendirme çalışması. Beyoğlu’nın eğlence ve turistik bölgesinde olan, 100-yıllık binalar dışmerkezli çapraz sistemleri ve özel sismik moment çerçeveleriyle kuvvetlendirilmiş. Bitişik nizam bina yerleşiminde uzun yönündeki sismik etkiler mevcut tuğla yığma duvarlarıyla karşılanmıştır. Mevcut beton döşemeler ve kirişler yerinde korunarak, yeni yapısal elemanlara kalıp görevini görmüştür. Ek olarak bu döşemeleri yıkmamak duvarları geçici olarak desteklemek gerekliliğini ortadan kaldırarak ekonomi sağlamıştır. Dişli çubuklar (tijler) ve çelik plakalar mevcut betonu yeni çeliğe ve yeni beton üst döşeme katmanına bağlamak için kullanılmıştır. Totalde 60 ton çelik kullanılmıştır.