SEV, İzmir Amerikan Koleji Bristol Hall Binası Restorasyonu

  • Orta Yükseklikte Yapılar
  • Tarihi Yapılar
  • Eğitim
  • Çelik
  • Beton
  • Ahşap
  • Kagir
  • 2015>>>

Kolej kampüsünün tarihi müzik ve sanat yapısı Bristol Hall’in restorasyon projesinde mühendislik tasarımını üstlendik. İşveren SEV, mimari müellif ise ReKare Mimarlık’tır. Kapsamımız dış mevcut tarihi duvarların yeride tutularak, restoratif ve tarihi değeri olmayan taşıyıcı tüm iç döşemeler, duvar ve çatısının sökülerek yeniden içerden çelik konstrüksüyon ve ahşap çatı sistemiyle tekrar inşa edilmesi projesi idi. Yeni çelik sistem dışmerkez çaprazlı bir yatay yük taşıyıcı sistem olup, döşemeler de kompozit sistem çelik kiriş ve trapez sac üstü betonarme ile teşkil edildi. Eski karakteri koruyabilmek için bölme duvarları dolu tuğla malzemeden yapılacaktır. Yine açıkta bırakılan ahşap makas ve mertek konstrüksüyonlu eski çatı altı öğretmenler odası mekanları da yapısal lamine ahşap mahya ve merteklerden, çoklu eğimli klasik çatı nedeniyle katlı plağa benzer komplike bir geometride oluşturulacaktır. Özel çelik elemanlarla, tek noktaya çift açıyla 6 adete kadar birleşen ahşap kiriş birleşimleri olacaktır.